Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Dlaczego miasto jest atra(...)

Proces zasiedlania siedzib ludzkich przez rozmaite gatunki zwierząt sięga początku historii powstawania miast. Najstarsze pisemne wzmianki o zwierzętach spotykanych w domostwach ludzi lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie pochodzą z okresu III tysiąclecia p.n.e. i dotyczą głównie owadów niszczących w miastach Mezopotamii i Egiptu zapasy zbóż i daktyli. Jak wspominają Katon i Pliniusz Starszy, jednym z najbardziej znanych szkodników w starożytnych mias(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Ostatnie dni oczyszczalni stawowej Ponad 4,7 mln zł brutto pochłonie budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych w miejscowości Boronów (woj. śląskie), która zastąpi dotychczasowy obiekt. W ramach inwestycji dotychczasowa technologia stawowa zostanie zastąpiona rozwiązaniem z grupy wysoko sprawnych procesów biochemicznych z udziałem osadu czynnego. Na terenie istniejącej oczyszczalni powstanie zupełnie nowy budynek. Jedynymi starymi obiektami, które po wyremontowa(...)
»