Wszystkie artykuły w kategorii: "Na półce z książkami"

Polecane artykuły:

Konsultacje społeczne a g(...)

W ramach I tury konsultacji społecznych, które przeprowadzono w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry, przygotowano ankietę odnośnie harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych. (...)
»

Finanse, zarządzanie - in(...)

Będą zespoły reagowania Konstytucja RP dopuszcza wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych ze znamionami klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia. Ustawa dotycząca tej kwestii określa działania i kompetencje organów władzy publicznej oraz warunki konieczne do wprowadzenia ograniczeń w prawach obywateli w czasie stanu nadzwyczajnego. Przewiduje ona także powołanie jednostek pomocniczych dla organów kierujący(...)
»