Wszystkie artykuły w kategorii: "Na półce z książkami"

Polecane artykuły:

Regulacje prawne i polity(...)

Przygotowywane przepisy dotyczące procesów wychwytywania, transportu i składowania CO2 są częścią szerszej regulacji prawnej – umów międzynarodowych i ustawodawstwa Unii Europejskiej - związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Najważniejszą podstawą prawną prowadzenia działań zmierzających do powstrzymania zmian klimatu jest Ramowa Konwencja ONZ w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), którą podpisano już 18 lat temu w Rio de Janeiro w 199(...)
»

Włoska fotowoltaika – now(...)

Po kilku latach dynamicznego rozwoju, włoski sektor fotowoltaiczny stracił impet. Zaprzestanie przez włoski rząd finansowania rozwoju tego źródła energii w formie taryfy gwarantowanej znacząco obniżyło ilość nowych instalacji. Rok 2013 był najsłabszym pod tym względem od lat, jednak wciąż widoczny przyrost mocy pozwala rokować, iż mniejszy, lecz stabilny wzrost będzie corocznie odnotowywany. Kolejny rok z rzędu na światowym rynku fotowoltaicznym następowało zwiększenie dynami(...)
»