Informator - Kraj

wydany w Czysta Energia – 2006-5
  DRUKUJ
Elektryczna wierzba
Na ponad 35-hektarowej plantacji wierzby energetycznej, należącej do BOT Elektrowni Opole, rozpoczęto pierwszą wycinkę. Plantacja, na której dokonuje się pierwszych zbiorów, powstała rok temu. Szacuje się, że z 1 ha zebranej wierzby zostanie ok. 20 ton suchej masy drzewnej. Część pędów z tegorocznych zbiorów zostanie przekazana na sadzonki, które następnie trafią do opolskich rolników. W najbliższym czasie opolska elektrownia zamierza zaadaptować kolejne ok. 100 ha nieużytków na tego typu plantację.

Ustawa energetyczna od 2007 r.
Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że nowe Prawo energetyczne zacznie obowiązywać od 1 lipca 2007 r. Jego wprowadzenie zbiegnie się w czasie z liberalizacją rynku energii. W przyszłym roku zostaną zniesione bariery prawne, uniemożliwiające pełne otwarcie polskiego rynku energii. Dzięki temu wszyscy odbiorcy będą mogli skorzystać z prawa wyboru dostawcy energii elektrycznej. W prawie nastąpią też zmiany dostosowujące P.e. do obowiązujących norm unijnych. Zdaniem Ministerstwa, konieczne będzie m.in. dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy 2004/8/WE z 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii. W wyniku zmian nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej oraz oszczędności paliw. Istotne będzie również dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy odnoszącej się do bezpieczeństwa dostaw gazu. Według urzędników przepisy nowej ustawy P.e. mają być czytelne i jednoznaczne w stosowaniu. Nowe regulacje mają też przynieść wzmocnienie nadzoru nad działaniem rynku energetycznego poprzez zwiększenie uprawnień prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Akty prawne mają również wzmocnić mechanizmy promujące rozwój konkurencji w energetyce oraz zapewnić skuteczniejszą kontrolę zmian cen energii elektrycznej, w tym stawek za przesył.

Energia za 6 mln?
Na terenie składowiska odpadów Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej rozpoczęto budowę instalacji do produkcji energii z odpadów. Inwestorem jest Energ-G Polska, spółka z brytyjskim kapitałem, która w to przedsięwzięcie zainwestuje 6 mln zł. Ze wstępnie przeprowadzonych pomiarów wynika, że z nagromadzonych tam odpadów uda się pozyskać ok. 300 m3/h biogazu. Po zainstalowaniu systemu prądotwórczego o mocy 400 kW możliwa będzie produkcja prądu w ilości wystarczającej do zaopatrzenia w energię elektryczną czterotysięcznego osiedla. Energię od inwestora odkupi dystrybutor Energia Pro. Rozpoczęcie prób produkcyjnych planowane jest na koniec maja.

Tarnów na biogazie
W 2005 r. Tarnów zarobił ponad 80 tys. zł na energii elektrycznej wytworzonej z biogazu pochodzącego z odpadów komunalnych gromadzonych na składowisku w Krzyżu. Pracuje tam instalacja odgazowania, pochłaniająca gaz wysypiskowy powstający w wyniku fermentacji składowanych odpadów organicznych. Na instalację składa się 31 studni odgazowujących, stacje zbiorcze biogazu, stacje ssawo-dmuchawy, elektrownie gazowe (dwa agregaty prądotwórcze o mocy po ok. 400 kW) oraz pochodnie do spalania niewykorzystanego biogazu. Wszystko jest sterowane za pomocą systemu komputerowego. Co miesiąc instalacja wykorzystuje ponad milion m3 biogazu, z którego wytwarza przeszło 200 tys. kWh. Na mocy umowy podpisanej z użytkownikiem instalacji – firmą Hydropol – miasto otrzymuje 15% zysku ze sprzedaży energii.

Kolumnę przygotował: Sebastian Petrus

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus