Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Książki nadesłane(...)

TURYSTYKA WIEJSKA I ROZWÓJ LOKALNY Janusz Majewski, Bernard Lane ISBN 83-88518-68-2 Ideą przewodnią książki było stworzenie publikacji, która odpowiedziałby na pytanie: jak współcześnie profesjonalnie zarządząć turystyką wiejską zarówno w skali kraju, jak i na poziomie pojedynczej wsi. Praca adresowana jest do kilku kategorii czytelników: dydaktyków, pracowników struk(...)
»

Polska rezerwa emisji CO2(...)

Protokół z Kioto zobowiązuje Polskę do redukcji emisji gazów cieplarnianych (z ang. Greenhouse Gases – GHG) o 6% w 2012 r. w stosunku do 1988 r. Oznacza to, że limit emisji na 2012 r. wynosi 531,3 mln t CO2e. Sposób rozliczeń W celu łatwiejszego rozliczenia zobowiązań określonych w Protokole, każdy z krajów rozwiniętych, (...)
»