Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

O potrzebie edukacji ekol(...)

– założenia metodyczne i rezultaty Cz. II W ramach poszczególnych obszarów tematycznych (czytaj PK 11/2004) w oparciu o szczegółowe informacje uzyskane z dokumentów dostępnych w gminie zaproponować należy podjęcie konkretnych problemów dotykających lokalną społeczność w ujęciu wymagań stawianych przez przepisy zestawionych z oceną stanu istniejącego i propozycją działań, których podjęcie jest realne w konkretnej sytuacji. Podejście takie powinno dotyczyć zarówno sk(...)
»

Problemy, problemy, probl(...)

Coraz mniej czasu pozostało nam do 1 maja 2004 r. Będziemy wtedy świętować podwójnie: Święto Pracy i święto przystąpienia do Unii Europejskiej. Od naszego przygotowania zależy, które z tych świąt będzie obchodzone radośniej. Obecnie w polskim prawie w zakresie gospodarki odpadami pozostają obszary nieuregulowane, nie wspominając już o niezbędnej nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców. Niezależnie od zapewnień przewodniczącego Sejmowej Komisji Europejskiej o wysiłkach czynionych prze(...)
»