Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"


 1. Wykorzystanie stopni wodnych Czytaj

   Andrzej Tersa

   Adam Adamkowski

   Janusz Steller

   Stanisław Lewandowski


 2. Światowy rozkwit fotowoltaiki Czytaj

   Alicja Kostecka


 3. Oszczędność energii w biurach Czytaj

   Magdalena Tarnowska

   Rafał Wiraszka


 4. Kuzynka wierzby - topola Czytaj

   Elżbieta Karwowska-Marska


Polecane artykuły:

Poziomy recyklingu(...)

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych weszło w życie w 26 czerwca br. (na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).   A pod obrady Rady Ministrów trafił projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpad(...)
»

Zrównoważony rozwój szans(...)

  Obecnie jednym z największych wyzwań jest zrównoważony rozwój. Wdrażanie tej idei wyznacza nowe priorytety, odpowiadające światowym koncepcjom ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Czy zrównoważony rozwój stanowi szansę na rozkwit innowacyjności? Jakie zagrożenia dla polskiej gospodarki niesie realizacja jego założeń?   (...)
»