Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zbiórka ZSEE na terenie T(...)

Na podstawie przyjętego Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO) w Toruniu od września 2004 r. realizuje zadania związane z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych. Znajdują się one w strumieniu odpadów komunalnych. System opiera się na zorganizowaniu różnych form nieodpłatnego odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców Torunia. (...)
»

Koncepcja systemu informa(...)

Implementacja zaawansowanego, zintegrowanego systemu sterowania dla potrzeb Systemu Zaopatrzenia w Wodę Pitną (SZwWP), wymaga odpowiednich platform sprzętowych i programowych – systemu informatycznego. Zaproponowane rozwiązania muszą pozwolić na realizację niezbędnych funkcji systemu – sterowania czy monitorowania, zapewniając jednocześnie dużą niezawodność działania oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych. (...)
»