Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co to są odpady zielone(...)

Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych nierozłącznie wiąże się z problemami interpretacji definicji i klasyfikacji odpadów. Jeden z problemów połączonych z definicjami odnoszącymi się do pojęć związanych z bioodpadami, w tym z definicją „odpadów zielonych”, polega na tym, że zawarte w jej końcowej części wyłączenie („z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów”) wymaga znalezienia odpowiedzi na pytanie o materialny zakres tegoż wyłączenia. Ustalić trzeba(...)
»

Kaliska przygoda(...)

Edukacja ekologiczna to nie zajęcia w szkolnych ławkach i wiedza teoretyczna, ale konkretne działanie w środowisku i dla środowiska. Taka właśnie zasada przyświeca Związkowi Komunalnemu „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z Kalisza. Dostrzegła to Kapituła Konkursu o Puchar Recyklingu, przyznając Związkowi wyróżnienie w ubiegłorocznej edycji Konkursu w kategorii „Edukacja Ekologiczna”. (...)
»