Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Korzyści i zagrożenia inw(...)

Celem ekonomicznym inwestującego w elektrociepłownię biogazową jest strumień zysków ze sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej i świadectw pochodzenia energii (certyfikatów). Celem ekologicznym, mającym wpływ na efektywność inwestycji, jest utylizacja odpadów przemysłu rolno-spożywczego, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenie uciążliwości i kosztów zagospodarowania stosowanej gnojowicy oraz obornika, a także ograniczenie emi(...)
»

Edukacja dla każdego(...)

Gmina Kunice działania edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi stara się realizować kompleksowo – zarówno tradycyjnymi metodami, jak i za pomocą aplikacji i serwisów społecznościowych. Pragnie bowiem dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Od szeregu lat Gmina wydaje kalendarz, który zawiera m.in. terminy odbioru odpadów oraz elementy edukacji dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami. Na kartach kalendarza w 2018 r. znalazły się prace dziec(...)
»