Wierzba w zagospodarowaniu osadów

wydany w Czysta Energia – 2006-4
  DRUKUJ
Pierwsze doświadczenia

Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna” w Kaliszu uprawia wierzbę energetyczną na terenach wokół Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kucharach. Jest to jeden z elementów realizowanego zintegrowanego programu rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych i produkcji biomasy.


Wdrożony system przyniósł oczekiwane efekty, potwierdził przydatność osadów z procesu oczyszczania ścieków do zasilania gleb wykorzystywanych do produkcji biopaliw, z jednoczesnym osiągnięciem zadowalających plonów nawet na glebach o niskim stopniu bonitacji.
W wytwarzanych na Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kucharach osadach ściekowych połowę suchej masy stanowi substancja organiczna. Zawartość azotu ogólnego waha się w granicach 2-3,5% s.m., natomiast fosforu – 0,8-2% s.m. Osady mogą z powodzeniem zastąpić obor [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus