Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pozorowane działania ochr(...)

Jedną z ustawowych zasad planowania przestrzennego jest ochrona walorów krajobrazowych, krajobrazu kulturowego i dziedzictwa kulturowego. Wartość ta jest uwzględniana we wszystkich dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. A jak sytuacja przedstawia się z praktycznego punktu widzenia? Krajobraz kulturowy świata jest coraz bardziej różnorodny i dynamiczny, a dotychczasowe podejścia do jego określenia i defi(...)
»

Od redaktora(...)

Piła, Gniezno, Siedlce, Nysa czy Gliwice to miasta, które przecierają trudny szlak. Dlaczego? Ponieważ jako pierwsze zadecydowały o wprowadzeniu opłat za wody opadowe, a praktyka pokazała, że nie jest to zadanie proste. Nie ułatwia tego prasa, która nagminnie opłaty te nazywa „podatkiem od deszczu”. Prezesi firm wodociągowych bronią się, że to zwykła należność za ścieki, którymi stają się wody opadowe. Z kolei mieszkańcy – często źle po(...)
»