Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Tyska oczyszczalnia(...)

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w tychach (RCGW) to jednoosobowa spółka skarbu gminy Tychy. Jej zadaniem jest m.in. obsługa oczyszczalni ścieków. W trakcie eksploatacji okazało się, że obiekt wymaga gruntownej modernizacji. Podjęte w tym kierunku działania opłaciły się, przynosząc wiele korzyści. W pierwszych latach od momentu przekazania oczyszczalni w ręce RCGW sytuacja nie była jednak godna pozazdroszczenia – wówczas stan tyskiej oc(...)
»

KIB po raz piąty na Rene(...)

„Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu. Najnowsze trendy i wyzwania stojące przed branżą” to tytuł konferencji zorganizowanej przez stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw (KIB) w ramach Renexpo Poland 2016. W trakcie pierwszej części konferencji, którą oficjalnie otworzył dyrektor generalny Izby, Adam Stępień, poruszono kwestię generalnej potrzeby zadbania o ograniczenie globalnej emisji gazów cieplarnianych i zrównoważone zużycie surowców naturalnych, o czym bardzo ob(...)
»