Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

(Nie)gotowi na powódź(...)

Czy możemy czuć się bezpiecznie? Powodzie w 1997 r. oraz w 2010 r. obnażyły nie tylko fatalny stan techniczny budowli hydrotechnicznych, ale też zaniedbania na poziomie zarządczym i legislacyjnym. Jaki jest obecny stan infrastruktury przeciwpowodziowej? Które inwestycje przeciwpowodziowe przysporzyły najwięcej problemów i jaka jest jeszcze skala potrzeb inwestycyjnych? Ograniczanie ryzyka i zmniejszanie następstw powodzi to nadrzędne cele tzw. dyrektywy powodziowej,(...)
»

Dziesiąta edycja Forum Cz(...)

  W sierpniu 2001 r. Sejm przyjął dokument pn. „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej”, dając tym samym sygnał, że nadszedł czas na podjęcie działań w kierunku rozwoju energetyki odnawialnej. Przyjęte w Strategii zobowiązania to: 7,5% w 2010 r. i 14% w 2020 r. udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym kraju. Był to zarazem sygnał dla firmy Abrys do powołania samodzielnego pisma, które dotyczyłoby tej temat(...)
»