Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Wspólnie dla mieszkańców(...)

„Wspólnie działać dla dobra mieszkańców”, to motto, które przyświecało gminom podczas podejmowania decyzji o przystąpieniu do inwestycji mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Gminy Jastrzębie, Mszana i Godów rozpoczęły współpracę wiele lat temu od modernizacji oczyszczalni ścieków „Ruptawa” i „Dolna” oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Z roku na rok gminy stawały się dojrzalszymi partnerami w prowadzeniu inwestycji, co po(...)
»

Jak wykorzystać potencjał(...)

Action Plan for Energy Efficiency (Plan działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej) ogłoszony został w Brukseli w październiku 2006 r. Celem kreacji dokumentu było uzupełnienie i rozwinięcie tez zawartych w Zielonej Księdze. Plan zawiera typy działań i środków, które prowadzić będą do zwiększenia efektywności energetycznej w krajach Wspólnoty. Intencją Komisji było, aby Plan stał się przewodnikiem działań nie tylko dla polityków i ustawodawców, ale przede wszystkim dla o(...)
»