Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Multidyscyplinarna wieża(...)

Na otwarcie zmodernizowanej wieży ciśnień w Kościanie czekano ponad 2,5 roku, ale było warto! Efekt jest zaskakujący. Wieża zyskała nowe życie, pełniąc obecnie zupełnie inne funkcje niż pierwotnie. Ocalona od ruiny i zapomnienia nadal będzie służyła mieszkańcom, już nie jako rezerwuar wody pitnej, lecz jako obiekt kulturalno-naukowo-sportowy. Wnętrze zabytkowej wieży po modernizacji wywiera ogromne wrażenie. Należy jednak pamiętać, że była to bardzo skomplikowana in(...)
»

Cudze chwalicie, swego ni(...)

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek redukcji bioodpadów kierowanych na składowiska oraz konieczność realizacji ustanowionych przez Unię Europejską poziomów odzysku zobowiązały polskie samorządy do selektywnego zbierania odpadów, w tym tych ulegających biodegradacji. Już od kilku lat prowadzone są działania zmierzające do ograniczenia masy odpadów organicznych kierowanych na składowiska. Pilotażowe próby wdro(...)
»