Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

To, oczywiście, cytat z komedii Stanisława Barei „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”. W branży komunalnej nikt może nie stawia aż tak dramatycznego pytania, ale trudno trafniej scharakteryzować panującą tam sytuację niż uczynił to właśnie Stanisław Tym w finale kultowego filmu. Nowe kierownictwo Ministerstwa Środowiska dość mocnym akcentem rozpoczęło pracę, ogłaszając pod koniec stycznia m.in. tzw. bilans otwarcia, w którym postawiło mnóstwo (mniej lub bardziej zasadnych) zarzutów swoim poprze(...)
»

Europejskie systemy gospo(...)

Dla uporządkowania jednolitych we wszystkich krajach członkowskich głównych założeń gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz z uwagi na potrzebę wyodrębnienia specyficznej problematyki odpadów opakowaniowych w grudniu 1994 r. ustanowiona została dyrektywa 94/62/EC¹. Zaleca ona zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych, stosowanie w uzasadnionych przypadkach opakowań zwrotnych oraz odzyskiwanie z odpadów opakowaniowych energii lub użytecznych surowców. Wytyczne dyrektywy zost(...)
»