Uwarunkowania techniczne dla współspalania węgla z biomasą Cz. I

wydany w Czysta Energia – 2006-2
  DRUKUJ
Racjonalne wykorzystanie odnawialnych zasobów energii odnawialnej jest jednym z istotnych elementów zrównoważonego rozwoju państwa. Stopień ich wykorzystania jest uzależniony od wielkości zasobów oraz technologii przetwarzania.

Ocenia się, że przy obecnie obowiązujących regulacjach prawnych, cenach energii elektrycznej i ciepła oraz stosowanym wsparciu finansowym największy potencjał do wykorzystania w Polsce ma biomasa. Do tej pory jedynie cztery energetyczne jednostki wytwarzają energię elektryczną bezpośrednio w oparciu o spalanie biomasy. Większym zainteresowaniem podmiotów krajowej elektroenergetyki i ciepłownictwa cieszą się technologie umożliwiające współspalanie biomasy z węglem w istniejących kotłach energetycznych. Rozwiązanie to wydaje się być najszybszą drogą prowadzącą do wykorzystania biomasy w jednostkach wy [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus