Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Drodzy Czytelnicy,(...)

Samorząd wojewódzki mocą ustaw środowiskowych otrzymał odpowiedzialne zadanie budowania spójnego systemu zarządzania środowiskiem. Mamy obowiązek opracowania własnych, odpowiednich programów i planów i jednocześnie jesteśmy ciałem opiniującym dokumenty zarówno krajowe, idąc w dół struktur administracyjnych - powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami i powiatowe programy ochrony środowiska, których opracowanie przypisano ustawowo samorządom lokalnym. Aby zagwarantować ciągłość i skutecz(...)
»

Historia zamknięta we wła(...)

Pokrywy kanalizacyjne mogą służyć promocji miast, są nośnikiem informacji, a nierzadko stanowią prawdziwe dzieła sztuki, będące milczącymi świadkami historii. Ich wartość dostrzegają pasjonaci, a coraz częściej także przedsiębiorstwa wod-kan, które, aby ocalić najcenniejsze okazy, przenoszą je do muzeów. Główną funkcją włazów kanalizacyjnych jest ochrona wejścia do kanałów. Pasjonaci opisują je jako drzwi prowadzące do szczególnego, bo podziemnego warsztatu pracy. W(...)
»