Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

W Poznaniu wodociągi dopł(...)

Miejska spółka wodociągowa Aquanet z Poznania dopłaca do rachunków dla najbiedniejszych. Na ten cel w 2017 r. przeznaczono 800 tys. zł. O dopłaty na rachunki za wodę i ścieki mogą starać się rodziny wielodzietne i zastępcze, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby mniej zamożne. Projekt powstał w 2004 roku i do tej pory przeznaczono na niego 8 950 000 zł, pomagając niemal 55 tys. osób.       „Fundusz Wodociągowy” zakłada dopłatę do rachunków, a nie całko(...)
»

Gospodarka wodno-ściekowa(...)

Obecny stan gospodarki ściekowej obszarów wiejskich Polski wynika z działań podejmowanych w latach ubiegłych. Wieloletnie niedocenianie roli infrastruktury technicznej jako ważnego determinantu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich prowadzi do kierowania niewystarczających środków finansowych na rozwój, modernizację i eksploatację infrastruktury technicznej1-2. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego3, Polska zamieszkiwana jes(...)
»