Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Wiadomości bez granic(...)

  D. Kang, K. Lansey: Optymalne zarządzanie pracą zaworów oraz wspomagana dezynfekcja poprawiająca ja(...)
»

Myśleć globalnie, działać(...)

Tomasz Uciński jest dyrektorem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Kieruje firmą od 1989 r. Jest znany ze swoich ekologicznych poglądów, z pomocą mieszkańców tworzy Koszalińskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Dyrektor koszalińskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej urodził się w 1959 r. w Białogardzie, tam spędził swoje dzieciństwo i rozpoczął edukację. W 1983 r. ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską na Wydziale Inżynierii Lądowej (...)
»