Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Wątpliwości i dyskusje(...)

Od 1 stycznia br. obowiązuje nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie polskiego systemu gospodarki odpadami do założeń unijnych, ze szczególnym naciskiem na osiągnięcie określonych w dyrektywach poziomów odzysku i recyklingu. Znowelizowana ustawa ma doprowadzić do maksymalnego ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko, w pierwszej kolejności dzięki eliminacji „szarej s(...)
»

Odliczenia podatku VAT – (...)

Moment odliczenia podatku VAT zależy od momentu powstania obowiązku podatkowego. Znowelizowana 7 grudnia 2012 r. ustawa o podatku od towarów i usług – zwana dalej ustawą VAT1 –wprowadziła nowe zasady odliczenia kwot podatku VAT naliczonego od kwot podatku należnego. W znowelizowanej ustawie VAT zmieniono pojęcie źródła podatku naliczonego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 ust. 2, jest to suma kwot podatku, wynikających z faktur otrzymanych przez podatni(...)
»