Wszystkie artykuły w kategorii: "Na półce z książkami"

Polecane artykuły:

Trendy i nowości na Targa(...)

Jakich zmian w obszarze ochrony środowiska możemy się spodziewać w najbliższych latach? Szeroką wiedzę na ten temat można było pozyskać podczas Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM, trwających od 11 do 14 października br. w Poznaniu. Tegoroczna edycja POL-ECO-SYSTEM stanowiła miejsce spotkań m.in. dla przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW, izb i stowarzyszeń branżowych oraz s(...)
»

Europejska Karta Planowan(...)

Wizja Miast i Regionów – Terytoriów Europy w XXI w. Europejska Karta Planowania została uchwalona przez Europejską Radę Urbanistów (ECTP-CEU) w Barcelonie w 2013 r. Składa się ona z trzech części : I – obejmującej wizję dla miast i regionów Europy – terytoriów, II – określającej rolę urbanistów i wyzwania dla efektywnego planowania oraz III – wskazującej na zobowiązania urbanistów w Europie. Wybór rekomendacji z tej ostatniej części –  co wiąże się z tematem gł(...)
»