Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Dolne źródła ciepła cz. I(...)

Prosty schemat układu instalacji grzewczej z pompą ciepła, zwłaszcza w domach jednorodzinnych, obejmuje jedno dolne źródło ciepła oraz dwa odbiory ciepła – do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz do ogrzewania pomieszczeń. Dolnym źródłem może być powietrze atmosferyczne, lecz wybór tego właśnie źródła pociąga za sobą określone konsekwencje, które wynikają przede wszystkim z własności fizycznych powietrza, a w dalszej kolejności z wahań pogody, zwłaszcza temperatury powietrza. (...)
»

Stare i nowe przepisy w p(...)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wprowadzenie nowych regulacji prawnych, związanych z planowaniem przestrzennym, wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na występujące różnice w dotychczasowych i obecnie obowiązujących zapisach ustawowych. W znaczący sposób zmieniają one procedury, zasady i postępowanie i w większym lub mniejszy zakresie dotyczą planowania na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. Studium uwarunkowań i k(...)
»