Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Międzynarodowa konferencj(...)

W dniach 8-9 listopada odbyła się w Warszawie zorganizowana przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE) konferencja pt. ”Rozwój rynku kogeneracji rozproszonej w krajach Europy Środkowowschodniej”, w której wzięło udział ponad 150 osób. Honorowy patronat sprawowali: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska i Komisja Europejska. Otwierając konferencję Prezes KAPE - profesor Tadeusz Skoczkowski wyraził zadowolenie ze wzrastającego zainteresowania tą kor(...)
»

Gospodarka odpadami &(...)

Jednoznaczne stwierdzenie, czy dany odpad jest odpadem niebezpiecznym czy nie, ma zasadnicze znaczenie dla określenia zakresu obowiązków posiadacza takich odpadów. Także w postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne występują znaczne różnice. Poniżej omówiono warunki, określające, kiedy dany odpad należy zaliczyć do kategorii niebezpiecznych i w jaki sposób można go z tej kategorii wyłączyć. (...)
»