Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Bez stygmatyzacji(...)

O problemach na rynku pracy mówi się nie od dziś. Stąd podejmowane są różne inicjatywy, usankcjonowane również w obowiązującym prawie, które pozwalają na aktywizację ludzi długotrwale bezrobotnych. Są to m.in. prace społecznie użyteczne, roboty publiczne czy prace interwencyjne. Czy samorządy i jednostki zatrudniające osoby bezrobotne w ramach tego typu prac mogą polecić te instrumenty innym podmiotom? Kwestię kryteriów kierowania osób długotrwale pozostających bez (...)
»

Od idei po działania(...)

W coraz większej liczbie regionów lokalne grupy osób fizycznych, przedsiębiorstw i urzędników miejskich podejmują działania na rzecz eliminacji odpadów ze środowiska. Zero Waste Europe (Europa bez odpadów) to inicjatywa, która powstała, by wspierać takie postępowanie. Zero Waste Europe funkcjonuje dwóch poziomach. Na jednym z nich rozwija ruch międzynarodowy, aby lepiej przedstawiać sprawy wspólnoty Unii Europejskiej. Na dr(...)
»