Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Nowe źródło(...)

W październiku 2004 r. rząd polski podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z dodatkowych – obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Darczyńcami są trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Norwegia, Islandia i Lichtenstein. Wsparcie zostanie udzielone w ramach dwóch odrębnych instrumentów finansowych, a mianowicie Norweskiego Mechanizmu Finansowego (277,83 mln euro) i Mechanizmu Finanso(...)
»

Kredyt zaufania(...)

Ludzie, którym na sercu leży troska o naszą przyrodę i właściwe w niej miejsce człowieka, zastanawiają się nad tym, co przyniosą ostatnie zmiany polityczne. Realizacja zapisanej w Konstytucji RP zasady zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), czyli koncepcji zakładającej harmonię ekonomii, ekologii i względów społecznych, w niemałej mierze zależy od instytucji centralnych. Na myśli mam przede wszystkim Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Sejmową i Senacką Komisję Ochrony Śr(...)
»