Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zieleń w książkach dla dz(...)

  Ogród lub zieleń miejska często pojawiają się w książkach dla dzieci. Większość z nich nie tylko bawi, ale także uczy uważniejszego obserwowania przyrody.   Wiele z dziecięcych książek poruszających temat ogrodów czy parków miejskich zwraca uwagę na kwestie ekologiczne lub uwrażliwia na piękno natury. Klasykiem jest już „Tajemniczy Ogród”, napisany przez Frances Hodgson Burnett na początku XX w(...)
»

Poprzeczka w górę(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki Minister gospodarki 3 listopada br. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z nim wymagany udział energii elektrycznej wytwa(...)
»