Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O rynku biomasy przetworz(...)

W czerwcu odbywają się kolejne Targi w Bydgoszczy, ale warto przypomnieć, że podczas poprzednich Targów PELLETS EXPO 2006 firma NeoTermo została uhonorowana nagrodą „As Biomasy” za uruchomienie systemu dystrybucji paliw z biomasy, po raz pierwszy przyznaną przez Polską Izbę Biomasy. Warto dowiedzieć się, co mają do powiedzenia nagrodzeni. Te kilka słów, które chcemy tu zamieścić będzie miało charakter nieco emocjonalnej oceny naszej działalności oraz oceny rynku biomasy przetworz(...)
»

Odpady z przedsiębiorstw (...)

Do głównych zadań przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych należy dostawa wody do odbiorców indywidualnych i przemysłowych. Ponadto odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, konserwacja i modernizacja infrastruktury technicznej, a także realizacja nowych inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Według danych GUS, w 2007 r. w Polsce na 1000 posesji przyłączonych do sieci wodociągowej ok. 425 podłączonych jest do sieci kanalizacyjnej. Nielegalne wprowadzanie n(...)
»