Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Dlaczego ogniwa paliwowe(...)

Właściwości ogniw paliwowych sprawiają, że planuje się ich szerokie zastosowanie w energetyce w następnych dziesięcioleciach. Jedynym produktem ubocznym, powstającym w wyniku reakcji zachodzących w ogniwie paliwowym zasilanym wodorem, jest woda. Trudno jej przypisać szkodliwy wpływ na środowisko. Wodór, uznawany za paliwo przyszłości, jest najbardziej rozpowszechnionym związkiem we wszechświecie (stanowi 79&#37 jego całkowitej masy). Mimo to w naturze prawie nie występu(...)
»

Przed jubileuszem 25-leci(...)

Pomimo powszechnego przekonania, że najtrudniejszy jest pierwszy krok, powołanie przed laty do życia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” przyszło nam stosunkowo łatwo. Złożyło się na to kilka przyczyn. Pierwszą była determinacja licznej grupy przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych do stworzenia silnej reprezentacji, ułatwiającej dialog z organami władzy państwowej. W wyniku zmian ustrojowych diametralnie zmieniła się organizacja firm naszej branży. W konsek(...)
»