Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Planowanie przestrzenne –(...)

Procesy rozwoju gospodarczego i przekształceń środowiska są ciągłe, podobnie jak procesy postępu technicznego. Równolegle powinna rozwijać się nasza świadomość i umiejętność sterowania nimi. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że jednym z niezbędnych narzędzi do sterowania przemianami w środowisku, powstającymi w wyniku działalności ludzkiej, są plany zagospodarowania przestrzennego. Aby były one jednak narzędziem dostosowanym do zmieniających się potrzeb i uwarunkow(...)
»

Ewidencja odpadów i zbior(...)

Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 28, poz. 145), zwana dalej ustawą „zmieniającą”, wprowadziła również zmiany w zakresie ewidencji odpadów i zbiorczych zestawień danych. Artykuł 36 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) stanowi, że posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji(...)
»