Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Informator(...)

Pieniądze Pod koniec lipca Sejm uchwalił Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa zwiększa udział samorządu w podatkach od osób prawnych i fizycznych oraz przyznaje samorządom udziały w podatkach pośrednich. Przewiduje ona też likwidację niektórych centralnych funduszy i agencji rządowych oraz przekazanie ich zadań i środków do samorządów. 11 sierpnia br. do ustawy wniósł poprawki Senat. Informacja Główny Inspektor Ochrony Środowiska przygo(...)
»

W trosce o zdrowie public(...)

  Do ważniejszych zadań spoczywających na samorządach gminnych należy zaopatrzenie ludności w wodę. Jednak samo jej dostarczenie to nie wszystko. Istotne jest także, by woda przesyłana siecią wodociągową miała jakość odpowiadającą standardom sanitarnym.   Dla spełnienia tego warunku niezwykle ważne są odpowiednia budowa oraz eksploatacja zbiorników na wodę, którą mogą spożywać ludzie. Ponieważ z dotrzymaniem standardów w (...)
»