Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Elektryczna i ekologiczna(...)

Jest wyjątkowo ekonomiczna, a do tego spełnia wymogi ustawy o elektromobilności. Wyższe koszty zakupu zwracają się już po trzech latach jej użytkowania. Firma HEWEA wprowadza na rynek elektryczną zamiatarkę. W myśl zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych samorządy muszą w ciągu najbliższych lat wymienić część użytkowanych pojazdów na elektryczne, a zadania publiczne powierzać firmom, które dysponują odpowiednią flotą ekologicznych pojazdów. W 20(...)
»

W trosce o naszą wspólną (...)

Zbigniew W. Kundzewicz Kapitał naturalny stanowi niewielką część całego majątku krajów wysoko rozwiniętych i znacznie większą część majątku w krajach mniej rozwiniętych. Według szacunków Banku Światowego, kapitał naturalny stanowi tylko 1% całego majątku Niemiec, natomiast aż 54% majątku Nigru. Rozwój trwały i zrównoważony - co to znaczy? H1Termin - "trwały rozwój" (ang. sustainable development) zrobił wielką karierę w ostatniej dekadzie drugiego ty(...)
»