Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

Skuteczność denitryfikacji Zanieczyszczenie wód azotanami stanowi szczególny problem na obszarach o intensywnej produkcji rolniczej. Do usuwania nadmiernej ilości tych związków stosowane są na skalę techniczną zarówno procesy biologiczne, jak i fizykochemiczne. Bardzo skuteczną metodą eliminacji azotanów z wód przeznaczonych do picia jest proces denitryfikacji heterotroficznej. Nie zmienia on składu wody, tak jak ma to miejsc(...)
»

Informator - Świat(...)

Niemiecki porządek - Skończyła się era, w której praktykowano grzebanie odpadów na składowiskach, a potem zapominano o nich, tworząc w efekcie wiele skażonych miejsc. Ta fundamentalna zmiana stanowi milowy krok w ochronie środowiska, porównywalny z wprowadzeniem katalizatorów w samochodach – mówił Jurgen Trittin, niemiecki minister środowiska, komentując wprowadzenie w Niemczech nowych przepisów z zakresu gospodarki odpadami. Zgodnie z nimi, odpady komunalne będą musiały (...)
»