Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Ze wszystkich stron słychać zapowiedzi mobilizacji. Wszystko to za sprawą Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Z priorytetów na 2004 r. ogłoszonych przez Narodowy Fundusz dowiadujemy się, że w dziedzinie ochrony wód środki Narodowego Funduszu kierowane będą wyłącznie na realizację zadań wyszczególnionych w Krajowym Programie. Tej materii w znacznej mierze poświęcone są spotkania przedstawicieli funduszy wojewódzkich i Narodowego. Padają zapowiedzi podporządkowania planów f(...)
»

Biomasa mikroalg – obiecu(...)

  W styczniu 2007 r. Unia Europejska ustaliła, iż będzie dążyć do zwiększenia udziału biopaliw do poziomu 10% ogółu paliw wykorzystywanych w sektorze transportowym do 2020 r. Profesor Jerzy Tys z Instytutu Agrofizyki PAN twierdzi, że duże obszary ziemi ornej, obecnie wykorzystywane do produkcji żywności, będą musiały zostać zagospodarowane inaczej, jeśli produkcja biopaliw ma się dramatycznie zwiększyć. Europa, jak zauważył, zostanie zmuszona do wykorz(...)
»