Poszukujemy odważnych sąsiadów

wydany w Czysta Energia – 2006-12
  DRUKUJ
Kończący się rok 2006 skłania nas do dokonania podsumowania tegorocznych wydarzeń. Dla rynku biomasy nie był to rok, jak czasami słychać, stracony. W liczącej kilka tysięcy lat historii tego paliwa można obecnie obwieścić jego renesans. Wpływ na to miały oczywiście warunki nowoczesnej techniki przełomu XX i XXI w. Perspektywy dla tego wciąż rozwijającego się rynku biomasy wydają się bardzo obiecujące.
Z konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dotyczących PO „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013, w których brała udział również Polska Izba Biomasy, wynika, że na projekty inwestycyjne związa [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus