Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Bezpośrednia skuteczność (...)

Czy niewłaściwa implementacja dyrektyw, np. 200/53/WE, lub jej brak daje prawo dochodzenia roszczeń przez jednostki (osoby fizyczne i prawne), które poniosły z tego tytułu szkodę? Jakie warunki winny być spełnione i jakie są mechanizmy dochodzenia tychże roszczeń przez przedsiębiorców i osoby fizyczne? Powszechnie znanymi aktami prawa europejskiego, są dyrektywy wydawane przez różne instytucje UE, których zakres semantyczny określa art. 249 TWE (Traktat Wspólnoty Europejskiej) i 161 T(...)
»

Papier z 14 km kartoników(...)

W Świeciu nad Wisłą w dniach 15-16 lipca 2010 r. spotkali się sygnatariusze i uczestnicy Programu Dobrowolnego „Rekarton”, czyli Dobrowolnego porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Wśród zaproszonych gości byli również parlamentarzyści: poseł Grażyna Ciemniak z Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz senator (...)
»