Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Transport drogowy element(...)

Przewóz elementów konstrukcyjnych, stanowiących części elektrowni wiatrowych, jest nieodzownym elementem, związanym z procesem technologicznym ich budowy. Zagadnienie to obejmuje nie tylko kwestie optymalnego wyboru środków i technologii transportu, ale także szereg własności, zdeterminowanych przez dane środki transportu. Wiele lądowych dróg krajowych charakteryzuje się nieodpowiednimi parametrami technicznymi, uniemożliwiającymi w efekcie swobodny transport elementów o długoś(...)
»

Unijne porządki w e-odpad(...)

  W Brukseli obecnie toczy się dialog pomiędzy Parlamentem a Radą Europejską (EU Council) odnośnie nowelizacji dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Jeżeli dodamy do tego nasze lokalne plany zmian „ustaw okołoodpadowych”, to okaże się, że w perspektywie 2-3 lat będziemy mieli małą rewolucję na rynku elektroodpadów.   Na szczeblu europejskim, kwestiami, które nie budzą większych wątpliwośc(...)
»