Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie trzeba nam pseudozmia(...)

Przy sprzeciwie Ministra Środowiska rząd szybko przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. W ekspresowym trybie projekt trafił do Sejmu i powołano już Komisję Nadzwyczajną. To świadczy o dominacji polityki nad meritum. Mediom przekazano informację, że rząd chce ustabilizować sytuację powodzian i nie uchwalać post factum regulacji dla przydzielenia rekompensat pieniężnych, ale przyjąć jedną ustawę, która będzie służył(...)
»

Energetyczny „zakręt” UE?(...)

Pierwszy kwartał tego roku przyniósł nam spore, nieoczekiwane zmiany w sytuacji geopolitycznej nie tylko samej Europy, ale i świata. Takim mianem możemy chyba określić to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Nikomu zapewne nie trzeba przypominać, z której strony płynie do Unii Europejskiej szeroki strumień surowców energetycznych. Pytanie brzmi, w jakim kierunku obecna napięta i pełna niepewności sytuacja będzie się rozwijać oraz czy możemy być pewni, że rzeczony strumień pozostanie tak(...)
»