Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polskie miasta na początk(...)

Obecnie ok. 75% ludności Unii Europejskiej mieszka w miastach. Szacuje się, że do 2020 r. odsetek ten wzrośnie do 80%. Nasze miasta niewątpliwie stają się przeludnione. W 2013 r. na 1000 mieszkańców stolicy przypadało 580 zarejestrowanych samochodów osobowych. Jak wynika z danych GUS-u, w ciągu trzech lat wskaźnik ten zwiększył się o 8,4%, co stwarza poważne problemy komunikacyjne. Jednym ze sposobów na zwiększenie efektywności komunikacyjnej jest rozbudowa infrastr(...)
»

Próba zbilansowania zyskó(...)

Wpływ autostrady na środowisko W poprzednim numerze rozpoczęty został cykl artykułów poświęconych badaniom wpływu budowanych w kraju autostrad na środowisko. Jako pierwszy omówiony został dokuczliwy dla mieszkańców hałas. Ważną kwestią jest też problem zanieczyszczeń powietrza. W zakresie ochrony powietrza ocena oddziaływania autostrady na środowisko, przeprowadzona na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, zawiera dane określające przewidywane obszary przekroczeń norm doty(...)
»