Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Diabeł tkwi w szczegółach(...)

W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia z 16 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w trybie noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) napisaliśmy, że dokument ten będzie miał ogromne znaczenie dla rynku odbioru odpadów komunalnych poprzez wskazanie standardów (wysokich wymagań) i konsekwentną eliminację podmiotów substand(...)
»

W ZSEE wciąż wre(...)

W ostatnich miesiącach trwają prace nad nową ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nie cichną więc dyskusje na temat jej ostatecznej formy. Projekt nowelizacji ustawy uwzględnia konieczność transpozycji do polskiego porządku przepisów unijnego prawa, a więc Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4 lipca 2013 r. W projekcie wzięto pod uwagę takie kwestie, jak podniesienie rocznego poziomu zbierania do 65% masy wprowadzonych na rynek(...)
»