Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Historia azbestu - od euf(...)

Szkodliwe działanie azbestu na zdrowie ludzi zostało potwierdzone stosunkowo niedawno, bo w latach 80. ubiegłego wieku. Zaliczono go do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i jako materiał niebezpieczny został zakazany w wielu państwach, w tym w całej Unii Europejskiej. Termin „azbest”, wywodzący się od słowa opisującego jego wyjątkowe właściwości – „asbestion”, czyli „nieugaszony”, nie opisuje jednej konkretnej substancji. Określa on grupę (...)
»

Elektromobilność to właśc(...)

„Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce” to projekt mający na celu wsparcie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz analizę wpływu wprowadzenia floty samochodów elektrycznych w ujęciu środowiskowym i technicznym. Z Pawłem Sałkiem, wiceministrem środowiska, pełnomocnikiem rządu ds. polityki klimatycznej rozmawia Kalina Olejniczak. W jaki sposób rozwój elektromobilności wpływa na ochronę klimatu? Na wstępie chciałby(...)
»