Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Sen o polskim ciepłownict(...)

W drugim dniu Forum Czystej Energii, zorganizowanego przez redakcję „Czystej Energii” (relacja na str. 44) zaproszeni eksperci dyskutowali na temat możliwych modernizacji polskich ciepłowni. Po prezentacjach związanych z potencjałem biomasy, funkcjonowaniem ciepłownictwa oraz stosowanymi technologiami, prowadząca Forum Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna, do udziału w panelu dyskusyjnym zaprosiła następujących ekspertów: Bogusława Regulskiego, wiceprezesa Izby (...)
»

Aktualności - kalendarium(...)

10-12.05.2017, Dębe k. Warszawy VII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja” Organizator: Politechnika Warszawska Info: 22 234 53 38,  Jaroslaw.Chudzicki@pw.edu.pl,  www.is.pw.edu.pl/konferencje 11-12.05.2017, Gniewino Seminarium „Prawidłowa/racjonalna eksploatacja oczyszczalni (...)
»