Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse"

Polecane artykuły:

Wykorzystanie DME do napę(...)

  Stale wzrastające zapotrzebowanie na ropę naftową, która jest obecnie podstawowym źródłem energii dla pojazdów samochodowych, sprzyja poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii i wdrażaniu alternatywnych układów napędowych pojazdów.   Szereg działań podejmowanych na całym świecie w ostatnim dwudziestoleciu, których cele są związane przede wszystkim z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego(...)
»

Czy Kodeks rozwiąże probl(...)

Ministerstwo Środowiska podjęło kolejną próbę wprowadzenia ustawy odorowej. Pierwszym krokiem jest opracowany przez resort środowiska Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Kwestia uciążliwości zapachowych od lat stanowi przedmiot debaty publicznej. Temat ten powraca zwykle przy okazji głośniejszych medialnych protestów związanych z budową lub eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków czy też dużych obiektów(...)
»