Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Nie dla tymczasowości i p(...)

Podobnie jak cała branża, z uwagą przyglądamy się pracom nad nowym rozporządzeniem i wyczekujemy ich efektu, tym bardziej że dotychczasowe tolerowanie tymczasowości sprzyjało rozwiązaniom, które nie mają nic wspólnego z nowoczesną gospodarką odpadami i hierarchią postępowania. Poza tym utrudnia to funkcjonowanie RIPOK-om, które zainwestowały w nowoczesne technologie. Ze względu na fakt, że jest to kolejny konsultowany z branżą proj(...)
»

Wiszące ogrody XXI wieku(...)

W procesie projektowania krajobrazu w XXI w. ważne stało się twórcze podejście do kształtowania warstwy przyrodniczej, nadawanie jej nowych znaczeń i łączenie z aspektami kulturowymi. Projektując powinniśmy brać pod uwagę wyodrębnione elementy struktury przyrodniczej krajobrazu, takie jak położenie, rodzaje gruntów, podziemne i otwarte wody, siedliska naturalne, a także istniejącą szatę roślinną, klimat oraz procesy przyrodnicze. Ideą zagadnienia jest traktowanie p(...)
»