Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe modyfikacje projektu(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora, Departament Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii jest już w pełni uzgodniony i po ostatecznych korektach legislacyjnych zost(...)
»

Droga OZE w Polsce do 203(...)

Sytuacja związana z odnawialnymi źródłami energii, nie tylko w Polsce czy Europie, ale na całym świecie, zmienia się bardzo dynamicznie. Czynnikami stymulującymi rozwój są wszelkie plany, ustawy, rozporządzenia i dyrektywy, które w pewien sposób narzucają nie tyle sposób działania, co spodziewany rezultat. Jednym z pierwszych wymagań stawianych przed Polską było osiągnięcie 7,5% energii elektrycznej generowanej przy pomocy odnawialnych źródeł energii do roku 2010. Waru(...)
»