Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

„Polska jest mniej zielona niż inne kraje UE” – pod takim tytułem „Gazeta Wyborcza” z 29 stycznia br. przedstawiła krótkie omówienie rankingu, o wykonanie którego pokusili się amerykańscy naukowcy z uniwersytetów Yale i Columbia. Objął on 133 kraje, na pierwszym miejscu stawiając Nową Zelandię. Polska znalazła się na 38 pozycji, a z grona nowo przyjętych do Unii Europejskiej państw wyprzedziły nas m.in. Czechy, Słowacja i Węgry. Ranking zamknęło pięć krajów afrykańs(...)
»

Stanowisko w sprawie proj(...)

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej z zadowoleniem przyjmuje projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promocji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Zarówno ranga nadana temu dokumentowi przez Komisję Europejską, jak i zaangażowanie przedstawicieli Komisji w jego promocję podkreślają ogromną rolę, jaką energetyka odnawialna odgrywa w europejskiej polityce klimatycznej, energetycznej i ekologicznej.(...)
»