Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podobnie, ale inaczej(...)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) konsekwentnie i szybko przygotowuje system wdrażania projektów w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (PO IiŚ). W kwietniu br. zostało podpisane porozumienie, określające zadania Instytucji Pośredniczących (IP) we wdrażaniu PO IiŚ w postaci ich uprawnień i obowiązków. Rolę Instytucji Zarządzającej (IZ) odgrywać będzie MRR, a w jego strukturze – Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych. IZ(...)
»

Propozycja organizacji ry(...)

Podczas Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA-FARM w Poznaniu (12 października br.) odbył się V Okrągły Stół Rolniczy oraz II Forum Plantatorów Roślin Energetycznych. W spotkaniach, obok przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Gospodarki oraz branżowych izb gospodarczych, udział wzięli plantatorzy roślin energetycznych, przedstawiciele zakładów energetycznych i ośrodków naukowych. Omówiony został szereg zagadnień związanych z tworzeniem rynku biomasy energetycznej. Podczas (...)
»