Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

W jakich warunkach, budując sieć kanalizacyjną, należy stosować rury kamionkowe, betonowe, a kiedy najlepsze będą rury żeliwne? W jakich sytuacjach decyzyjnych winno się w projektowaniu oczyszczalni ścieków preferować reaktory biologiczne ATS, a w jakich stosować klasyczne złoża biologiczne? Czy sensownym jest poświęcanie uwagi i wykładanie pieniędzy po to, aby poprawić jakość analiz wykonywanych w laboratoriach przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych? Czy trzeba (...)
»

Konferencja w Słubicach(...)

1 stycznia 2002 r. wchodzą w życie dwie nowe ustawy: o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DzU Nr 63 poz. 638) oraz o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (DzU Nr 63 poz. 639). Dodatkowo zostały uchwalone kolejne dwie ustawy: prawo ochrony środowiska oraz ustawa o odpadach. Przepisy w nich zawarte są zgodne z wymogami Unii Europejskiej. (...)
»