Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Paniczne poszukiwanie ali(...)

„Odpady w regionie Warmii i Mazur – jak rozwiązać problem”. – pod takim tytułem w dniach 12-13 października br. w Ostródzie odbyła się konferencja zorganizowana przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wbrew pozorom, uczestników konferencji nie zaproszono bynajmniej do dyskus(...)
»

Nowy system(...)

PIGO od wielu lat wskazuje na konieczność uregulowania kwestii opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie składowania odpadów. Są one ważnym źródłem wpływów do samorządowych budżetów i pozwalają podejmować działania z zakresu ochrony środowiska, a przede wszystkim stanowią podstawowy instrument finansowy polityki ekologicznej państwa. Wychodząc z takiego założenia funkcja fiskalna opłat powinna być wtórną do funkcji regulacji rynku gospodarki odpadami stymulujące(...)
»