Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Program Operacyjny &#8222(...)

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej – przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej, rozwijaniu spójności terytorialnej – jest głównym celem Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Polityka spójności UE na lata 2007-2013 została opisana w artykule 158 Traktatu, który mówi o konieczności wzmocnienia jej spójności gospodarczej i społecznej(...)
»