Kolejne spotkania

wydany w Czysta Energia – 2006-1
  DRUKUJ
Prezes Zarządu PIGEO Piotr Wiśniewski i dyrektor generalny Maciej Stryjecki spotkali się z przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, posłem PO Andrzejem Czerwińskim. Przedstawiciele PIGEO przekazali mu listę najważniejszych i najpilniejszych problemów do rozwiązania oraz propozycje wspólnych działań Zespołu i Izby. W wyniku dyskusji uzgodniony został wspólny pogląd rozmówców, dotyczący strategii rozwoju branży OZE. System wsparcia powinien dotyczyć wszystkich – nie preferować żadnego – źródeł odnawialnych, których wybór powinny determinować czynniki ekonomiczne, technologiczne i środowiskowe. Niewykluczone, że jeszcze w styczniu PIGEO wspólnie z Zespołem zorganizuje seminarium dla parlamentarzystów na temat rozwoju energetyki odnawialnej.
W podobnym duchu przebiegało spotkanie Macieja Stryjeckiego z przedstawicielem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, posłem Pawłem Poncyliuszem, wiceprzewodniczącym Zespołu. Poseł poinformował o najbliższych planach dotyczących zmian w Prawie energetycznym. Zapewnił jednak, że nie są planowane zmiany dotyczące systemu wspierania energetyki odnawialnej. Dyrektor Stryjecki zaapelował o konsultowanie z przedstawicielami przedsiębiorców działających w branży wszelkich prac legislacyjnych jej dotyczących, a także o jak najszybsze jednoznaczne przedstawienie przez rząd swoich planów wobec wykorzystania OZE.
Dyrektor generalny Izby brał ponadto udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, podczas którego swoje zamierzenia polityczne prezentowali minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel i minister środowiska Jan Szyszko. Obydwaj ministrowie podkreślali wagę rozwoju energetyki odnawialnej w realizacji polityki rozwoju wsi i ochrony środowiska w Polsce.

Maciej Stryjecki
dyrektor generalny PIGEO

Pierwsze Walne

15 grudnia 2005 r. w siedzibie PIGEO odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie członków Izby. Delegaci zgodnie przyjęli szereg uchwał dotyczących m.in. programu działań Izby na 2006 r., nowych zasad ustalania wysokości składek członkowskich i zmian w statucie. Sprawozdanie z działalności Zarządu zostało przyjęte jednogłośnie.
Przewodniczący Zgromadzenia, Maciej Stryjecki, podkreślał, że o ile ubiegły rok był w Izbie rokiem energii wiatrowej, na której koncentrowało się wiele działań Izby, to w bieżącym roku Izba zajmie się szerzej problemami innych źródeł odnawialnych, zwłaszcza biomasą i energetyką wodną.
Program działań Izby na ten rok przewiduje m.in. nawiązanie dobrych kontaktów z nowym rządem i parlamentem, lobbing na rzecz utrzymania priorytetu wspierania energetyki odnawialnej oraz obecnego systemu prawnego, promocję OZE w samorządach i edukację władz samorządowych z zakresu realizacji inwestycji w energetyce odnawialnej oraz nawiązanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami.
Obecni na Walnym Zgromadzeniu wyrazili zgodę na przyjmowanie do Izby w charakterze członków firm zagranicznych. Nowym członkiem Zarządu został Wojciech Adamczyk, dyrektor generalny Stowarzyszenia Energii Odnawialnej.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

Zobacz także

comments powered by Disqus