Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Relacja planu do studium (...)

Wymóg zapewnienia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest jedną z podstawowych zasad planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wobec skomplikowanej i sformalizowanej procedury planistycznej jego zapewnienie dotyczy jednak nie tylko samej treści dokumentu, lecz również wymogów proceduralnych. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.(...)
»

Wykorzystanie endomikoryz(...)

Stosowanie upraw w systemie bezglebowym, wdrażanie technik in vitro oraz nieistniejąca równowaga w środowisku glebowym, to główne powody zapoczątkowania w drugiej połowie XX w. mikoryzacji roślin. Technika ta polega na celowym wprowadzeniu grzybów mikoryzowych do upraw roślinnych. Najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną, występującą na ok. 90% roślin znajdujących się na kuli ziemskiej jest mikoryza endotroficzna (tzw. endomikoryza – wewnętrzna) inaczej zwana też a(...)
»