Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Naukowo-technicznie w Kry(...)

„Funkcjonowanie, eksploatacja i bezpieczeństwo systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych” to temat V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej, która odbyła się w Krynicy 24-26.10.2012 r. Do współpracy przy organizacji Konferencji Oddział Krakowski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zaprosił Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnikę Krakowską, Oddział Tarnowski PZITS, Miejskie Przedsiębi(...)
»

Finansowanie energetyki o(...)

Kryzys finansowy oraz ogarniająca Europę recesja nie pozostają bez wpływu na rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych w Polsce. W czasach, kiedy prognozy ekonomiczne szybko tracą ważność, sytuacja zmienia się dynamicznie, a na rynku inwestycyjnym panuje dezorientacja, sukces OZE zależy w dużym stopniu od posiadania aktualnej, rzetelnej i dobrze ukierunkowanej informacji, w tym o dostępie do kapitału. Według zapewnień polskiego rządu wykorzystanie energii ze źr&o(...)
»