Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zabytek myśli technicznej(...)

Rzeka Czarna Maleniecka, zwana również Czarną Konecką lub Taraską, jest największym prawym dopływem Pilicy. Swój początek ma w miejscowości Aleksandrów k. Szydłowca w Górach Świętokrzyskich. Jej całkowita długość to 85 km. W górnym biegu od Gór Świętokrzyskich po Dąbrowę nad Czarną wielokrotnie spiętrzona porusza liczne obiekty staropolskiego zagłębia przemysłowego. Czarna Konecka miała wiele zadań – już kilka kilometrów od (...)
»

Zmiany kryteriów i proced(...)

Znowelizowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu zaczęło obowiązywać 21 lipca br. Wprowadza ono okresy przejściowe dla odpadów komunalnych, jednak nie doprecyzowuje praktycznych aspektów wdrożenia przepisów. Dokument ten implementuje decyzję Rady nr 2003/33/WE ustanawiającą kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska. Nowelizacja ma służy(...)
»