Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kolory małej architektury(...)

Poza kwestią doboru właściwego stylu i formy obiektu małej architektury w danej lokalizacji przestrzennej, istotnym elementem staje się także jej kolor. Stanowi on właściwość, którą najłatwiej i stosunkowo najmniejszym kosztem można zmienić w celu poprawy lub zmiany odbioru wizualnego danego obiektu. Prawo budowlane definiuje małą architekturę jako niewielkie obiekty budowlane, którymi mogą być: miejsca kultu religijnego (kapliczki, krzyże przydrożne czy f(...)
»

Surowce wtórne z nierucho(...)

Aktualnie, kiedy Parlament Europejski przyjął już nowe, ambitne cele związane z recyklingiem odpadów komunalnych i opakowaniowych, warto poruszyć temat związany z gospodarką odpadami w ramach funkcjonowania gminnego systemu odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Trzeba zadać sobie pytanie, czy objęcie w drodze uchwały rady miasta gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na podstawie art. 6c ust. (...)
»