Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowa odsłona konkursu (...)

Co roku rozstrzygnięciu Konkursu o Puchar Recyklingu, organizowanego przez „Przegląd Komunalny”, towarzyszą wielkie emocje. Zakończyła się jubileuszowa XV edycja tego przedsięwzięcia. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w regulaminie XVI edycji konkursu pojawią się pewne modyfikacje. Jedna z nich to utworzenie osobnej kategorii konkursu, w której będą oceniane działania miast i gmin w zakresie gospodarki odpadami. Zmieniona zostanie także nazwa(...)
»

Gospodarka ściekowa z per(...)

Jerzy Gromiec Rozmowa z Markiem Jerzym Gromcem. przewodniczącym Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, rozmawia Wojciech Dutka Panie przewodniczący, jak Krajowa Rada Gospodarki Wodnej oceniła Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych? Krajowa Rada Gospodarki Wodnej zaopiniowała pozytywnie powyższy program, a w oficjalnym stanowisku w sprawie programu stwierdziła m.in. , że wraz z postępem jego wdrażania, będą mogły ulec uściśleniu dane uzyskane od pos(...)
»