Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty Europejskie w Polsce"

Polecane artykuły:

Energia elektryczna ze źr(...)

Jednym ze sposobów generowania prądu elektrycznego, poza jego wytwarzaniem w klasycznych elektrowniach, jest transformacja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, np. energii spadku wody lub energii promieniowania słonecznego. Coraz większe zainteresowanie budzi również możliwość produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii geotermalnej. Po raz pierwszy na skalę przemysłową użyto jej prawie 100 lat temu. W 1911 r. w Larderello (Toskania, W(...)
»

Osady ściekowe w cementow(...)

Warunkami współspalania osadów ściekowych są określone właściwości samych osadów, jak również zachowanie odpowiedniej jakości klinkieru oraz dotrzymanie granicznych wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z 2011 r., w Polsce istnieją 3143 komunalne oczyszczalnie ścieków. Obsługują one ponad 24 miliony mieszkańców. Nowoczesne i wysoko efektywne systemy oczyszczania ścieków powodują wytwarzanie znacznych ilości(...)
»