Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty Europejskie w Polsce"

Reklama

Polecane artykuły:

W drodze do wypracowania (...)

11 października miałem przyjemność być gościem Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu. Jednym z głównych jego tematów był projekt gospodarki o obiegu zamkniętym, o którym pisałem w jednym z wcześniejszych felietonów. Warto więc przypomnieć ten temat. Zgodnie z ideą gospodarki cyrkulacyjnej, coraz większy nacisk powinien być kładziony na odzysk surowców już raz wykorzystanych ora zna takie projektowanie produktów, by przedłużyć okres ich(...)
»

Tajemnica przedsiębiorstw(...)

Jedną z podstawowych zasad prawa zamówień publicznych jest zasada jawności postępowania, wyrażona m.in. w art. 8 ust. 1 i 2 oraz w art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Wyjątkiem od niej jest możliwość zastrzeżenia przez wykonawców informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informację taką można zastrzec, jeżeli wykonawca zgłosi taką potrzebę nie później niż w(...)
»