Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ogrody jako źródła biomas(...)

U kresu działalności górnictwa surowców energetycznych, powodującego powstawanie zmian w krajobrazie (hałdy, wyrobiska, zwałowiska), rozpoczyna się okres adaptacji do nowych warunków krajobrazowo-gospodarczych. Rekultywacji terenów zdegradowanych sprzyja wprowadzanie gatunków flory odpornych na trudne warunki fitosanitarne gleby. Takimi gatunkami są m.in. rośliny energetyczne. Stają się one równocześnie odpowiedzią na globalny problem nadmiernego wykorzystywania ene(...)
»

Ład Korporacyjny w przeds(...)

Na zlecenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju firma CDM Consult zrealizowała projekt badawczy poświęcony zagadnieniom Ładu Korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych w Polsce. Konsekwencją tego są badania przeprowadzone przez CDM Consult przy współpracy Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, poświęcone praktykom Ładu Korporacyjnego stosowanym przez polskie przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne. Według Granta Kirkpatrick z OECD (Organizacja Współpracy(...)
»