Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

URBANizacja i TEChnologie(...)

Rozwój cywilizacyjny prowadzi do wzrostu problemów związanych m.in. z ochroną środowiska, zagospodarowaniem przestrzeni i poziomem świadczonych usług komunalnych, co ma niebywały wpływ na jakość życia ludzi. Skala ich natężenia wzrasta wprost proporcjonalnie do wielkości jednostki osadniczej, a swój szczyt osiąga w wielomilionowych metropoliach czy też miastach tworzących aglomeracje (z kulminacyjnymi konurbacjami) i przeradzających się w twory urbanistyczne typu m(...)
»

Książki nadesłane(...)

Regeneracja studni Georg Houben Christoph Treskatis Bydgoszcz 2004. ISBN 83-906015-6-7 Publikacja ta jest wyrazem narastającej tendencji do racjonalnego wykorzystywania podziemnych ujęć wody. Jej autorzy stworzyli swoisty pomost pomiędzy konwencjonalnym podejściem do zagadnień regeneracji, renowacji i rewitalizacji studni a najnowszymi osiągni(...)
»