Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

"Zielone" budowanie(...)

Główni liderzy wielokryterialnych systemów oceny budynków już po raz trzeci spotkali się w Krakowie podczas PLGBC Green Building Sympozjum. Ich celem była analiza strategii rozwoju budownictwa ekologicznego w Polsce. Dwudniowe spotkanie (16-17 listopada 2011 r.), w którym uczestniczyło blisko 200 osób, zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). – Rynek „zielonego” bu(...)
»

Wodociągi na obszarach wi(...)

Obecnie powierzchnia obszarów wiejskich obejmuje ponad 80% Polski, a zamieszkuje je ok. 30% ogółu ludności. Zachodzące na polskiej wsi przeobrażenia, związane ze wzrostem poziomu życia, zmianami w strukturze wielkości gospodarstw oraz rozmiarach i charakterze produkcji rolnej, spowodowały zwiększenie zapotrzebowania na wodę oraz uproszczenie jej poboru. Dodatkowymi czynnikami mającymi w ostatnich kilkunastu latac(...)
»