Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Norweskie inspiracje(...)

Przedstawiciele 10 gmin, nagrodzonych w konkursie na najlepsze pomysły na innowacje w zakresie EE i wykorzystania OZE, uczestniczyli we wrześniu br. w tygodniowej wizycie studyjnej w Norwegii, podczas której mieli okazję zobaczyć modelowe instalacje i poznać proenergetyczne inicjatywy realizowane przez norweskie gminy i ich partnerów. Konkurs zorganizowano w ramach projektu parasolowego pn. „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, współrealizowanego prze(...)
»

Światowy Kongres Środowis(...)

Grzegorz Malina Zmuszeni jesteśmy żyć w zdegradowanym środowisku głównie w wyniku swej własnej działalności, ignorancji i zwykłego niedbalstwa. Stwierdziwszy, że reakcja natury może spowodować poważne skutki (np. klęski żywiołowe jakich doświadczamy), podjęliśmy wysiłki na rzecz ochrony bogactw natury i środowiska poprzez działania prewencyjne i naprawcze, a także narodowe i międzynarodowe programy i przepisy prawne. Biorąc pod uwagę szeroki i interdyscyplinar(...)
»