Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Łęgi wierzbowe, topolowe,(...)

W poprzednim artykule scharakteryzowano siedlisko Natura 2000 o kodzie 6430 – „Ziołorośla górskie i nadrzeczne”. Bieżący materiał traktuje o siedlisku bardzo blisko związanym z poprzednim – o siedlisku o kodzie *91E0 „Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe”.   Związek pomiędzy nimi jest bardzo silny pod względem zarówno pochodzenia, charakterystycznych gatunków, jak i rozmieszczenia w przestr(...)
»

Typowe ogrody australijsk(...)

Najważniejszym aspektem w kreowaniu ogrodów pustyni jest zminimalizowanie strat wody, które w suchym klimacie potrafią być ogromne. Idealnymi przykładami na typowe ogrody pustyni są te zlokalizowane w najgorętszym i najsuchszym mieście świata – w Alice Springs w Australii.   Australia kojarzona jest z kangurami, rafą koralową, lasami deszczowymi i pustynią. Niestety, kolejność ta powinna być odwrotna, gdyż to właśnie pustynia zajmuje (...)
»