Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opadowe problemy(...)

  Zagospodarowanie wód opadowych staje się kolejnym wyzwaniem, jakie spada na barki samorządu i działających w jego imieniu jednostek organizacyjnych. I to wyzwaniem skomplikowanym, które musi pogodzić dwa, niekiedy sprzeczne, zadania. Pierwszym jest skuteczne i możliwie szybkie odprowadzenie wód gromadzących się na danym terenie – najczęściej wskutek deszczy nawalnych, drugim natomiast – zmaksymalizowanie retencji wodnej. Między inn(...)
»

Informator(...)

Transgraniczne ciepło Słubice i niemiecki Frankfurt nad Odrą stworzą transgraniczną sieć ciepłowniczą. Umowę w sprawie połączenia sieci ciepłowniczych obu miast podpisały 11 kwietnia br. Stadtwerke Frankfurt oraz SEC Słubice. Zakończono również niezbędne analizy prawne, ekonomiczne i techniczne. Teraz rozpocznie się projektowanie planowanego połączenia przez Odrę. W ciągu roku nastąpić ma rozbudowa sieci łączącej oba systemy ciepłownicze na terenie miast i pod moste(...)
»