Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

O tym, jak przecierano sz(...)

Podczas polsko-niemieckiego seminarium w Brodach w odsłanianie osi widokowych zdziczałego parku zaangażowało się ponad 350 osób. Efekty wykonanych prac są zachwycające. Miejsce to ma szansę stać się interesującym punktem na mapie turystycznej zachodniej Polski. Seminarium zaczęło się o 8.00 rano w piątek 23 października 2009 r. Wtedy to pierwsi uczestnicy zgłosili się do recepcji. Byli wśród nich specjaliści z dziedziny architektury krajobrazu, zainteresowani ku(...)
»

Czy spalą nasze lasy?(...)

  Podczas konferencji uzgodnieniowej 10 grudnia w Ministerstwie Gospodarki zaproszeni przedstawiciele PIGEO i organizacji branżowych przedstawili swoje stanowisko w sprawie zapowiadanych zmian w aktualnych przepisach prawnych.   Ministerstwo podało powody, dla których chce zmienić rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zast(...)
»