Kredytowanie przedsięwzięć energetyki odnawialnej

wydany w Czysta Energia – 2005-6
  DRUKUJ
Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych obejmuje bieżące wydatki na funkcjonowanie urządzeń ochronnych i służb ochrony środowiska oraz realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska.
Przedsięwzięcia ochronne i naprawcze o charakterze inwestycji wymagają znacznie większych nakładów finansowych niż zadania bieżące i stąd możliwości realizacyjne są ograniczone. Do takich przedsięwzięć zaliczamy m.in. inwestycje energetyki odnawialnej, w tym przedsięwzięcia związane z peletami.
Instytucją finansującą inwestycje energetyki odnawialnej jest m.in. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), który w swej ofercie ma różne kredyty na ten cel: kredyty BOŚ Oddział w Bydgoszczy z dopłatą WFOŚiGW w Toruniu, kredyt udzielany przedsiębiorcom realizującym przedsięwzięcia proe [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus