Wszystkie artykuły w kategorii: "Materiały konferencyjne"

Polecane artykuły:

Apogeum nadpodaży zielony(...)

Rynek zielonych certyfikatów od prawie dwóch lat boryka się z problemem nadpodaży. Obecnie skala tego zjawiska jest największa w dotychczasowej historii funkcjonowania systemu wsparcia w Polsce. Nadpodaż zielonych certyfikatów osiągnęła na koniec września br. poziom 12 101 GWh, co stanowi ok. 80% prognozowanego rocznego popytu na zielone certyfikaty w 2014 r. W porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku nadwyżka wzrosła o 1400 GWh i wciąż systematycznie rośnie. Z analiz Polskiego Stowarz(...)
»

Osady ściekowe i organicz(...)

Zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów komunalnych w ostatnim dziesięcioleciu stało się kluczowym zagadnieniem w gospodarce odpadowej. Preferowane zabiegi to zapobieganie powstawaniu, odzysk i recykling. Biologiczne przetwarzanie wydaje się skuteczną metodą recyklingu odpadów organicznych. Jedną z nich jest kompostowanie, czyli rozkład materii organicznej (przy udziale mikroorganizmów i tlenu) zawartej w odpadach i przekszt(...)
»