Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpadowy Kongres Wiedeńsk(...)

„Wartość i wykorzystanie. Od odpadu do surowca” – to tytuł dziewiątego Kongresu gospodarki odpadami, który odbył się w listopadzie br. w Wiedniu. Kongres jest organizowany co dwa lata, a tegoroczny zgromadził ok. 340 osób z 25 krajów, w tym z USA. – Przez ostatnie dwa lata zrodziły się dwa tematy – mówił prowadzący obrady Tarek Leitner. – Pierwszy z nich to ochrona klimatu. Dowiemy się tutaj, co może w (...)
»

Termiczne przekształcanie(...)

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych (DzU nr 87, poz. 957) straciło moc 30 czerwca 2003 r. 3 października 2003 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (DzU nr 163, poz. 1584), wydane na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 oraz art. 146 ust. 2 i 4 ustawy z 27 kwi(...)
»