Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Majowa i czerwcowa pogoda nie sprzyjała w tym roku przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym. Nie było upalnych dni i towarzyszącej im zwiększonej sprzedaży wody. Przychody firm będą zapewne mniejsze od przewidywanych. W dodatku tam, gdzie zdolności produkcyjne ujęć i stacji wodociągowych nie są wystarczające, nie było powodu do wprowadzania uciążliwych dla odbiorców wody ograniczeń w dostawach. Uciążliwości z nimi związane aktywizowały zwykle radnych i zmusza(...)
»

Oczyszczanie ścieków z pr(...)

Zmienność ilości i składu powstających ścieków przemysłowych – szczególnie z przemysłu spożywczego – jest widoczna nawet w obrębie zakładów zajmujących się taką samą produkcją. Zatem konieczne jest szczegółowe rozpoznanie właściwości ścieków powstających nie tyle z tych samych gałęzi przemysłu, ale nawet z poszczególnych zakładów produkcyjnych. Oczyszczanie ścieków pochodzących z różnych gałęzi przemysłu wymaga zastosowania specjalistycznych urządzeń i technologii d(...)
»