Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Bezpieczeństwo energetycz(...)

Minister gospodarki, zgodnie z art. 12 ustawy – Prawo energetyczne, jest naczelnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach polityki energetycznej. Jednym z podstawowych zadań ministra w tym obszarze jest przygotowanie projektu polityki energetycznej państwa i koordynowanie jej realizacji oraz określanie szczegółowych warunków planowania i funkcjonowania systemów zaopatrzenia w paliwa i energię. Oczywiste jest, iż zakres przed(...)
»

Różnorodność zastosowań c(...)

Oczyszczanie wody przez człowieka ma wielowiekowe tradycje, bo – jak podają źródła historyczne – już ok. 3 tys. lat temu prorok Elizeusz, posługując się najprawdopodobniej siarczanem glinu, oczyścił wodę mieszkańcom Jerycha. Jest to chyba najstarszy przekaz odnoszący się do użycia związku chemicznego w celu poprawy jakości wody. Elizeusz posiadał zapewne pewną wiedzę o właściwościach glinu i jego uznaje się za ojca(...)
»