Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty Europejskie w Polsce"

Polecane artykuły:

Gdański System Odwodnieni(...)

Zastosowane metody wymiarowania kanalizacji na niektórych obszarach Gdańska spowodowały przewymiarowanie kanałów oraz ich niedoszacowanie. Aby temu zapobiec dla poszczególnych rejonów miasta sporządzono mapę natężeń opadów. Istniejące sposoby wymiarowania kanalizacji deszczowej oparte są o dwa systemy obliczeń – metodę granicznych natężeń oraz metodę stałych natężeń. W obu przypadkach czynnikiem decydującym o wymiarowaniu je(...)
»

Prawo produktowe(...)

W 2005 r. dokonały się istotne – z punktu widzenia ochrony środowiska – zmiany w zakresie prawa odnoszącego się do produktów, które mogą wywierać wpływ na stan środowiska lub zdrowie ludzi. Ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (DzU nr 229, poz. 2275) określa ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów, obowiązki producentów i dystrybutorów w tym zakresie oraz zasady i tryb sprawowania nadzoru w celu zapewnienia bezpieczeństwa produkt(...)
»