Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Emisja rtęci do powietrza(...)

Rtęć uwalniana jest do atmosfery przede wszystkim w wyniku procesów spalania węgla. O wielkości emisji decyduje m.in. zanieczyszczenie surowców rtęcią, właściwości fizykochemiczne tego pierwiastka, stosowane technologie procesów przemysłowych oraz typ i efektywność urządzeń redukcji emisji. Największym źródłem emisji rtęci do powietrza atmosferycznego są procesy spalania paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w przemyśle oraz gospo(...)
»

Mały trójpak energetyczny(...)

W tym wakacyjnym okresie wielu ludzi kieruje do Ministerstwa Gospodarki liczne pytania o losy projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Między innymi z tego powodu czytelnikom należą się stosowne wyjaśnienia. Pakiet ustaw energetycznych, w skład którego wchodzą projekty ustaw: Prawo energetyczne (P.e.), Prawo gazowe, ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz projekt ustawy wprowadzającej, jest niezwykle istotny z punktu widzenia kształtowania poli(...)
»