Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Problemy wyznaczania obsz(...)

Dyrektywa nr 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz regulacje krajowe wskazują aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców równej 2000 jako najmniejszą, dla której istnieje obowiązek wyposażenia jej w sieć kanalizacyjną. Jednak zapewnienie aglomeracjom mniejszym od 2000 RLM sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków uwarunkowane jest potrzebami ochrony jakości wód w ciekach stanowiących odbiorniki śc(...)
»