Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Weryfikacja urządzeń grze(...)

Metoda oceny budynku oraz źródła ciepła pracującego na jego potrzeby umożliwia wzajemne porównywanie budynków w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dokumentami potwierdzającymi jakość budynku są certyfikaty oraz znaki jakości PreQurs. Prostota tych certyfikatów polega na tym, że budynek oceniany pod względem niskiej i ogólnej emisji umownie „przykrywa się kloszem” i określa się masę zanieczyszczeń, która zostanie wytworzona w ciągu roku przy produkcji ciep(...)
»

Scalania i podziały nieru(...)

Zakres miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zróżnicowanym zakresie może powodować pewne dylematy i wątpliwości. Niektóre z nich są trudne do jednoznacznego, niebudzącego wątpliwości rozwiązania. Dotyczy to między innymi kwestii związanej z ujęciem w planie scaleń i podziałów nieruchomości. Artykuł 15 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że w planie miejscowym określa się obowiązkowo szczegółowe zasady i warunki s(...)
»